آموزش


انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران (ATCAL) اهداف و ماموریت‌های آموزشی خود را به عنوان یک سازمان حرفه‌ای در حوزه آزمون و واسنجی تعیین کرده است. برخی از اهداف و روش‌های آموزشی انجمن ایران عبارتند از:

ارتقاء دانش فنی: انجمن ایران برنامه‌های آموزشی متنوعی را برای افزایش دانش فنی و مهارت‌های کارکنان آزمایشگاههای همکار برگزار می‌کند. این برنامه‌ها شامل دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف آزمون و واسنجی است.

ارتقاء استانداردها:   انجمن ایران با هدف ارتقاء استانداردهای آزمون و واسنجی در آزمایشگاههای همکار، دوره‌های آموزشی مرتبط با استانداردها و روش‌های جدید را برگزار می‌کند. این آموزش‌ها به کارکنان آزمایشگاهها کمک می‌کند تا با آخرین مفاهیم و روش‌های استاندارد در زمینه آزمون و واسنجی آشنا شوند.

انتقال فناوری: انجمن ایران به منظور انتقال فناوری در حوزه های مرتبط، برنامه‌های آموزشی را برای آزمایشگاههای همکار ارائه می‌دهد. این برنامه‌ها به کارکنان آزمایشگاهها کمک می‌کنند تا تکنولوژی‌ها، روش‌ها و ابزارهای جدید را دریافت و به‌کار ببرند.

تعامل و همکاری: انجمن ایران برای تقویت تعامل و همکاری بین آزمایشگاههای همکار، دوره‌های آموزشی تیمی و همکاری‌های عملی برگزار می‌کند. این برنامه‌ها به کارکنان آزمایشگاهها فرصت می‌دهند تا با همکاران خود از سراسر کشور تعامل داشته باشند و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

در کل، اهداف و روش‌های آموزشی انجمن ایران برای آزمایشگاههای همکار شامل ارتقاء دانش فنی، ارتقاء استانداردها، انتقال فناوری و تعامل همکاری است. این انجمن سعی می‌کند با ارائه برنامه‌های آموزشی متنوع، کارکنان آزمایشگاهها را در راستای بهبود کیفیت و دقت آزمون و واسنجی، آموزش دهد

به زودی دوره های اموزشی این بخش بروز رسانی می شود

اخبار ویژه