دیدار مدیرکل استاندارد استان قم با انجمن استانی

به گزارش انجمن ایران، مدیرکل استاندارد استان قم با حضور رئیس انجمن ایران و اعضا هیئت مدیره انجمن استان قم با مدیران ارشد آزمایشگاه‌های استان دیدار کردند. در این دیدار که در محل سالن جلسات اداره کل استاندارد بیش از 2 ساعت بطول انجامید انجمن استان قم مسائل و مشکلات آزمایشگاهها از جمله شیوه  توزیع نمونه در استان، تعداد نمونه ها، تعرفه، مسائل پیرامون تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و پتانسیلها و رویکردها را با مدیرکل، معاون اجرای استاندارد، اداره تایید صلاحیت و مسئول آزمایشگاههای همکار استان در میان گذاشتند.

مدیرکل استاندارد استان قم، دکتر سمواتی در این جلسه، ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع) و ذکر فضائل آن حضرت، از نقش آزمایشگاههای همکار استان به عنوان بازوی اصلی استاندارد نام بردند و اهمیت آنرا در روند تعالی کیفیت تبیین نمودند. ایشان موضع اداره کل استاندارد قم را در تعامل موثر با آزمایشگاهها خواندند و عنوان کردند که این نقش باید با مشارکت و راهکارهای بخش خصوصی و آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی استان تقویت شود. ریاست انجمن ایران و استان قم در این جلسه ضمن تشکر از زحمات دکتر سمواتی و همکارانشان، ضمن بیان اهمیت نقش آزمایشگاههای همکار استاندارد، به دغدغه ها و مسائل پیش روی آزمایشگاههای استان پرداختند که موضوع شیوه توزیع نمونه و میزان نمونه برداری های منجر به ارسال نمونه از مهمترین آنها بود. دکتر محب علی انگیزه اصلی آزمایشگاههای همکار استاندارد را در تمامی بخشها کمک به تعالی کیفیت برشمرد و از مدیرکل استاندارد قم درخواست کرد که برای تسهیل فرایندهای تایید صلاحیت آزمایشگاهها، پتانسیل های استان تقویت شود تا در زمینه های تخصصی نیازی به خارج از استان نباشد. در این دیدار موضوع نقش موثری که انجمن می تواند در توزیع نمونه داشته باشد توسط مهندس محبوبی از اعضا انجمن استانی مطرح شد و پیشنهاد شد که این نقش توسط اداره کل استاندارد تقویت شود. در ادامه مسائل پیش روی آزمایشگاهها در توزیع نمونه و میزان نمونه، نمونه های شاهد و راهکاری های نمونه برداری توسط آزمایشگاهها مطرح شد. مهندس سید هادی روحانی، نائب رئیس انجمن قم نیز با تاکید بر جمع بندی جلسه و داشتن خروجی برای جلسات این چنین خواستار بیان نتایج ملموس برای آزمایشگاهها شد.مهندس پروانه معاونت اجرای استاندارد، مهندس تولایی مدیر تایید صلاحیت استان و خانم مهندس عاملی مدیر آزمایشگاههای همکار نیز در راستای همکاری  و تعامل با آزمایشگاهها مطالبی را خواستار شدند که اجرای هدفمند و تعیین تکلیف لایه یک توسط انجمن از آن جمله بود. در جمع بندی طی توافقی میان دکتر سمواتی و ریاست انجمن ایران، مقرر شد کارگروهی برای موضوع توزیع نمونه و شیوه اجرای آن با محوریت اداره کل با حضور اعضا موثر از اداره کل و انجمن استانی تشکیل شود و و نتایج آن کارگروه برای تصمیم گیری و تصویب به مدیر کل منعکس گردد.  اعضا هیئت مدیره انجمن استانی نیز مقرر نمودند که طی یک هفته پس از انجام جلسه نسبت به معرفی اعضا کارگروه اقدامات لازم را صورت دهند

Pin It on Pinterest