تشکیل کارگروه تعیین ماهیت استان هرمزگان

 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به منظور رفع موانع و مشکلات مربوط به تعیین ماهیت در استان هرمزگان یک کارگروه مشترک بین معاونت امور اقتصادی استانداری، اداره کل استاندارد و انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان هرمزگان برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بررسی فرایند تعیین ماهیت در استان ، مسائلی از قبیل مشکلات آزمایشگاه های تعیین ماهیت، وضعیت تعرفه آزمون ها ،مشکلات سامانه در EPL گمرک و جلوگیری از رسوب کالا در گمرک شهید رجایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر پورعلیمردان، ریاست انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی هرمزگان هدف اصلی این کارگروه را شناسایی و حل مشکلات تعیین ماهیت در استان دانست تا با اجرای تصمیمات و تدابیر لازم، مسیر آینده استان برای تعیین ماهیت بهبود یابد.
در این جلسه مقرر گردید این کارگروه تا حصول نتایج مورد انتظار و با حضور دستگاه های درگیر دیگر نظیر گمرک در هفته های آتی نیز ادامه یابد.

Pin It on Pinterest