انجمن آزمایشگاه‌های همکار آذربایجان شرقی رتبه دوم تشکل‌های استان

به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، نشستی با حضور هیات نمایندگان اتاق تبریز و روسای تشکل‌های استان آذربایجان شرقی، با موضوع بررسی مشکلات تشکل‌های استان برگزار گردید.

در ابتدای نشست مسعود بنابیان نائب رئیس اتاق با بیان اهمیت تشکل‌ها، آنها را بهترین حلقه ارتباطی اتاق بازرگانی با صاحبان کار دانست. رضا جعفری؛ دبیر هیات رئیسه اتاق نیز اوضاع کنونی کشور را بحرانی‌ترین اوضاع اقتصادی دانست و گفت: اهمیت اتحاد وهمدلی بین تشکل‌ها در این شرایط بحرانی را دوچندان است.

پس از آن با اشاره به انجام نخستین رتبه‌بندی تشکل‌های استانی توسط واحد رتبه‌بندی معاونت تشکل های اتاق ایران و بررسی شاخص‌های مورد استفاده، رتبه های برتر معرفی شدند که دراین بین،  انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی به ریاست مهندس مجتبی مسعود توانست حائز رتبه دوم شود.

در پایان این نشست و پس از گفت و شنود بین تشکل‌ها و هیئت رئیسه حول مشکلات، هیئت رئیسه اتاق تبریز طی اهدای لوحی از رؤسای انجمن صنایع غذایی، انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم تقدیر و قدردانی کردند.

Pin It on Pinterest