همزمان با روز جهانی استاندارد، آزمون، نشریه انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی بوشهر منتشر شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن ایران، شماره 6 نشریه انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی بوشهر بنام آزمون،  همزمان با روز جهانی استاندارد منتشر شد. این نشریه که در 12 صفحه به انتشار رسیده است پیام دکتر مهدی اسلام پناه، ریاست سازمان ملی استاندارد بچشم می خورد و با یادداشت هایی از دکتر محب علی رئیس انجمن آزمایشگاههای کشور، دکتر سعید تاجیک رئیس جامعه بازرسی و مهندس رضوی، رئیس انجمن آزمایشگاههای بوشهر همراه بود. در بخش دیگری از این نشریه مطالب علمی و کاربردی برای آزمایشگاه های همکار چاپ شده است

Pin It on Pinterest