شش واحد آزمایشگاه همکاراستاندارد دراستان یزدافتتاح شد

به مناسبت فرارسیدن  9ژوئن ، روزجهانی تاییدصلاحیت با شعاراعتباربخشی، حمایت ازآینده تجارت جهانی وهمزمان با سراسرکشور، شش واحد آزمایشگاه همکاردراستان یزدافتتاح شد.
به گزارش اداره روابط عمومی واطلاع رسانی اداره کل استاندارد استان یزد، آزمایشگاه های اکسیرآزمای کویر، کابل سازان یزد، تفلون کویر، نوین سیچ سرام پارس، همیاربتن شیرکوه، آراپژوهان امین با زمینه های کاری آزمون های نفت و فرآورده ها ی نفتی، ظروف تفلون، سیم و کابل، جوهرچاپ کاشی و سرامیک، بتن، غذایی، کشاورزی، کود وسموم، با حضور مسئولین استاندارد یزد و متصدیان آزمایشگاه های مذکور افتتاح شد.
مدیرکل استاندارداستان یزد درحاشیه افتتاح اولین آزمایشگاه همکار، به خبرنگار اداره روابط عمومی واطلاع رسانی گفت:پس از طی مراحل بازرسی و ارزیابی توسط کارشناسان سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI) ازابتدای پارسال تاکنون 9 آزمایشگاه موفق به دریافت گواهی نامه های تایید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استانداردINSO-ISO-IEC17025 شده اند که این 6آزمایشگاه، درهمین طیف کاری هستند .
دکترحمیدمطهری افزود:تا این لحظه تعدادآزمایشگاه های همکارفعال استان یزد، هشتادو دو واحدمی باشد که از این تعداد، سی و یک واحد دارای گواهی نامه استانی و پنجاه و یک واحد بقیه دارای گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار، بر اساس استانداردINSO-ISO-IEC17025 ازمرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI)هستند.
وی درپایان گفت:حذف موانع فنی تجارت، تضمین کیفیت و ایمنی کالا و خدمات، تسهیل تجارت، اطمینان پذیربودن نوآوری ها و فناوری های پیشرفته، حمایت از کسب و کارها و نیازهای حاکمیتی از جمله رسالت های نهاد تایید صلاحیت است، که در این راستا، اداره کل استاندارداستان یزد بنا دارد در استانی که بیش از چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی را در خود جا داده است، با سرلوحه قرار دادن شعار”مهارتورم، رشدتولید” تمام ظرفیت خود رادر توسعه ی کمی و کیفی آزمایشگاه های همکار به کارگیرد. 

Pin It on Pinterest