بازدید مدیر کل استاندارد استان قم از آزمایشگاه های همکار استاندارد

گرامی داشت روز جهانی تایید صلاحیت با حضور مدیرکل استاندارد قم در آزمایشگاه های  کنترل مرکزی قم و پارسا آزمای غدیر قم  رفم خورد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، حضور مدیر کل استاندارد استان و کارشناسان تایید صلاحیت استاندارد، رئیس هیئت مدیره انجمن ایران، از دو آزمایشگاه پویندگان فرآوری طبیعی (کنترل مرکزی قم) و پارسا آزما غدیر بازدید به عمل آمد.
مدیر کل استاندارد استان قم ضمن تبریک روز جهانی تأیید صلاحیت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های ارزیابی انطباق و تآیید صلاحیت گفت: همکاری بی دریغ و مسئولانه کارشناسان مرکز ملی تآیید صلاحیت و نهادها و افراد همکاری کننده با آن مرکز اعم از سرارزیابان، ارزیابان و متخصصین فنی که در ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق با این مرکز همکاری دارند نقش پر رنگی در پیشبرد اهداف این سازمان داشته و موجب ارتقای جایگاه ایران در عرصه های بین المللی نیز شده اند.
دکتر سماواتی با اشاره به اهمیت تایید صلاحیت در کنار سایر زیرساخت های کیفیت شامل اندازه‌ شناسی، استانداردسازی، ارزیابی انطباق و نظارت بر بازار افزود: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می تواند با حمایت از تولید به شیوه های سازگار با محیط زیست و با تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق، به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح سازمان ها در تولید کالا و ارائه خدمات، به رشد اقتصادی کمک کند. 
شایان ذکر است در این بازدید پیرامون موضوعاتی چون فرایند نمونه برداری و ارسال نمونه محصولات تولیدی استان به آزمایشگاه های همکار، نحوه توزیع نمونه ها، مقایسات بین آزمایشگاهی و تعرفه های تعیین شده برای آزمون ها بحث و تبادل نظر شد.

Pin It on Pinterest