افتتاح 5 آزمایشگاه در استان خوزستان

علی داوودی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت فعالیت آزمایشگاه های دارای تایید صلاحیت اظهار کرد: همزمان با روز جهانی تأیید صلاحیت 5 آزمایشگاه تأیید صلاحیت در استان خوزستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی افزود: این آزمایشگاه ها از طرف نهاد تایید کننده صلاحیت ملی گواهینامه 17025 (استنادارد مربوط به آزمایشگاه ها) دریافت کرده اند و فعالیت های آن ها مطابق با استانداردها است.
مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: این 5 مرکز آزمایشگاهی در کلانشهر اهواز افتتاح شده و در زمینه های مواد غذایی، کشاورزی و کپسول های CNG فعالیت دارند.
داوودی ادامه داد: تایید صلاحیت یک ابزار بسیار موثر در رفع موانع تجاری از فعالیت های کسب و کار بوده و با ارزیابی شایستگی، بیطرفی و انسجام نهادهای ارزیابی انطباق شامل آزمایشگاهها، نهادهای بازرسی و نهادهای گواهی کننده این اطمینان را به تمامی مشتریان، کارفرمایان و سایر مصرف کنندگان می دهد که محصولات و خدمات آنها مطابق الزامات و استانداردهای مورد نظر ارائه شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حذف موانع فنی تجارت، تضمین کیفیت و ایمنی کالا و خدمات، تسهیل تجارت، اطمینان پذیربودن نوآوری ها و فناوری های پیشرفته، حمایت از کسب و کارها و نیازهای حاکمیتی از جمله رسالت های نهاد تایید صلاحیت است.

طرح ویرایش ورودی پیکربندی نشده است. اضافه کردن زمینه بهویرایش ورودی

فقط می توانید این پیام را ببینید زیرا قادر به ویرایش این نمای هستید.

ویرایش ورودی


Pin It on Pinterest