جلسه هم اندیشی انجمن با آزمایشگاههای استان قم

تاریخ 29 خرداد، نشست هم اندیشی میان آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون استان قم با رئیس هیئت مدیره انجمن ایران و اعضا هیئت مدیره انجمن استانی، در سالن جلسات اداره کل استاندارد استان قم برگزار شد. در این نشست که بیش از دو ساعت بطول انجامید، آزمایشگاههای استان به بیان نظرات، چالشها و مشکلات پیش روی صنایع آزمون و کالیبراسیون استان پرداختند و نظرات خود را ریاست انجمن و اعضا هیئت مدیره استان قم در میان گذاشتند. موضوع کمبود نمونه ها و عدم نمونه برداری به موقع در سطح استان، تعرفه آزمون و لزوم هماهنگی در تعرفه کالیبراسیون، شبکه سازی بین آزمایشگاههای استان به منظور بهره وری بیشتر و استفاده از پتانسیل آزمایشگاهها، مسائل پیش روی تایید صلاحیت از جمله مواردی بود که مطرح شد. ریاست انجمن ایران و رئیس هیئت مدیره استان قم نیز در این جلسه ضمن پاسخگویی به سوالات آزمایشگاهها، گزارشی از اقدامات انجمن ایران و راهکارهای استان ارائه نمودند. دکتر محب علی در این نشست عنوان کرد: انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون ایران، اماده است تا با همکاری با انجمن استان قم، فضای مناسبی را برای مشاوره سالم به آزمایشگاههای استان به منظور استفرار 17025 و تغییر وضعیت ازمایشگاههای استان ایجاد نماید. او همچنین ادامه داد: انجمن ایران و به تبع آن انجمن استانی مطابق قانون، تنها مرجع و کوریدر اصلی ارتباط آزمایشگاهها با حاکمیت و دولت می باشند و این انجمن آمادگی کمک و هماهنگی در حوزه های مختلف را با همکاری آزمایشگاههای استان  به منظور گسترش کسب و کار آزمایشگاههای حوزه آزمون و کالیبراسیون دارد.

در این جلسه که با حضور مدیران ارشد آزمایشگاهها رقم خورد، اعضا هیئت مدیره انجمن استان قم نیز به بیان نظرات و راهکارها پرداختند. مهندس روحانی نائب رئیس انجمن استان، ضمن بیان اهمیت تشکلها در فضای کسب و کار، به اهمیت انجمن و راهکارهای ارائه شده توسط انجمن اشاره کرد و مطالبه گر بودن آزمایشگاهها را برای احقاق حقوق خود خواستار شد. ایشان مشکلات شرکتهای بازرسی در استان را یکی از چالشهای پیش روی آزمایشگاهها و عدم نمونه برداری ها عنوان نمود. مهندس محبوبی از اعضا هیئت مدیره انجمن استانی نیز با تایید نظرات آزمایشگاهها، همگرایی اعضا و عضویت جدی در انجمن را خواستار شد.

تقاضا برای جلسات مشابه با مدیر کل استاندارد استان و سرپرست معاونت غذا و دارو استان قم، از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

Pin It on Pinterest