تعرفه آزمون آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران (استاندارد ملی ایران)


این ابلاغ در راستای اجرای طرح یکسان سازی تعرفه های آزمون آزمایشگاه های همکار سراسر کشور، انجام شده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد شایان توجه است که مطابق با دستورالعمل لایه یک و همچنین روش اجرایی سازمان استاندارد عدم رعایت تعرفه مذکور از مصادیق تخلف بشمار می آید. درصورتیکه به این تعرفه اعتراض دارید یا مواردی از آن را ناقص می دانید از طریق فرم اعتراض به تعرفه آن را اعلام فرمایید

ادویه و چاشنی  افزودنی ها آزمون محور - غذایی
آزمون محور - میکروبی
غذای نیمه آماده فراورده های گوشتی
چای، قهوه و دمنوش حبوبات خشکبار و میوه خشک خوراک دام
روغن ها و چربی ها  غلات و فرآورده ها قنادی کمپوت و کنسرو
کمپوست و ورمی کمپوست لبنیات میوه و سبزی نوشیدنی ها و آب
تعرفه آزمونی چرم تعرفه محصولی چرم بسته بندی سلولوزی چوب و نوشت افزار آزمونی بسته بندی سلولوزی چوب و نوشت افزار محصولی
تعرفه آزمونی پوشاک تعرفه کل شوینده تعرفه کلی پلاستیک، لوله ها و اتصالات تعرفه کلی پلیمر سایر
تعرفه کلی تایر خلاصه شده تعرفه کلی تایر تعرفه کلی رنگ تعرفه کلی شیمی سایر
تعرفه کلی فراورده های نفتی تعرفه کلی کودها و سموم تعرفه کلی مصالح ساختمانی ریز تعرفه نهایی رنگ
ریزتعرفه مصالح ساختمانی ریزتعرفه کودها و سموم ریزتعرفه فراورده های نفتی ریزتعرفه شیمی سایر
ریزتعرفه شوینده - میکروبی ریزتعرفه شوینده - اجباری ریزتعرفه شوینده - تشویقی ریز تعرفه تایر
ریزتعرفه تایر خلاصه شده ریزتعرفه پلیمر سایر ریزتعرفه پلاستیک، لوله ها و اتصالات 1 ریزتعرفه پلاستیک، لوله ها و اتصالات 2
تعرفه محصولی پوشاک تعرفه خودرو و نیرو محرکه 1401 -فرمت تعیین تعرفه با جزئیات تعرفه خودرو و نیرو محرکه 1401_محصول محور تعرفه مکانیک 1401_ فرمت تعیین تعرفه با جزئیات بند
تعرفه مکانیک 1401 _ فرمت تعیین تعرفه محصول محور تعرفه های برق و الکترونیک 1401_فرمت تعیین تعرفه با جزئیات بند تعرفه های برق و الکترونیک 1401 _فرمت تعیین تعرفه محصول محور تعرفه های مهندسی پرشکی 1401_ فرمت تعیین تعرفه با جزئیات بند
تعرفه های مهندسی پزشکی 1401_فرمت تعیین تعرفه محصول محور

شرح خدمات بازرسی تعیین مصرف انرژی سامانه ها و فرآیندهای انرژی بر

تعرفه محصول محور - دفتر نظارت بر اجراي استاندارد معیارهاي مصرف انرژي و محیط زیست
 
تعرفه آزمون محور - دفتر نظارت بر اجراي استاندارد معیارهاي مصرف انرژي و محیط زیست
تعرفه LPG تعرفه بازرسی جایگاه سوخت دیگ بخار موتورخانه
تعرفه آزمون نهایی رمزارز (ماینر) سال 1401
آب و نوشیدنی ادویه و چاشنی ها افزودنی ها چای، قهوه و دمنوش
حبوبات خشکبار و میوه خشک خوراک دام روغن و چربی ها
غذای نیمه آماده غلات و فراورده های آن فراورده گوشتی قنادی
تعرفه آزمون تجهیزات 1402 (آزمون محور) تعرفه آزمون تجهیزات 1402 (محصول محور) تعرفه بازرسی جایگاه های عرضه سوخت سال 1402 تعرفه بازرسی فنی انرژی
تعرفه مصوب بازرسی موتورخانه‌ها سال 1402 دیگ بخار 1402 گاز مایع 1402
تعرفه کلی تایر 1402 تعرفه کلی رنگ 1402 تعرفه کلی فرآورده های نفتی 1402 ریز تعرفه  تایر 1402
ریز تعرفه پلیمر(لوله و اتصال-1)-خرداد1402 ریز تعرفه پلیمر(لوله و اتصال-2)خرداد1402 ریز تعرفه رنگ 1402 ریز تعرفه فرآورده های نفتی 1402
ریزتعرفه پلیمر(سایر)-1402 ریزتعرفه شوینده- تشویقی 1402 ریزتعرفه شوینده-اجباری 1402 ریزتعرفه شوینده-میکروبی 1402
کود و سموم بند آزمون 1402 تعرفه کلی آزمون فرآورده های ساختمانی و معدنی 1402 ریز تعرفه ازمون فراورده های ساختمانی1-200_opt ریز تعرفه ازمون فراورده های ساختمانی201-337_opt
تعرفه فرآورده های بسته بندی - محصولی تعرفه فرآورده های بسته بندی -آزمون محور تعرفه  آزمونی 1402 - چوب تعرفه  آزمونی 1402 - نوشت افزار
تعرفه  محصول -  چوب تعرفه  محصول 1402 -  نوشت افزار تعرفه آزمونی چرم 1402 تعرفه محصولی چرم 1402
تعرفه آزمونی پوشاک 1402 تعرفه آزمونی سلولزی بهداشتی 1402 تعرفه محصولی پوشاک 1402 تعرفه محصولی سلولزی بهداشتی 1402

اخبار ویژه