فراخوان تجلیل از آزمایشگاه‌های برگزیده در روز جهانی استاندارد

به منظور تجلیل از نهادهای ارزیابی انطباق آزمایشگاهها در روز جهانی استاندارد، نهادهایی که دارای شرایط لازم جهت شرکت در این فرایند را دارند می توانند مدارک و مستندات مرتبط با شاخص های اعلام شده در زیرپورتال مرکز ملی تایید صلاحیت به آدرس : naciportal.inso.gov.ir، بخش مستندات نهادهای ارزیابی انطباق برگزیده ( بالای صفحه پورتال) ثبت و ارسال نمایند .
1- زمان پایان ارسال مدارک : 1402/06/10
2- پس از زمان اعلام شده، به درخواست های ثبت شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- درصورت ناقص بودن مدارک، نام نهاد از لیست متقاضیان حذف خواهد شد.
4- نهادهایی که دارای ابطال و یا تعلیق بوده اند نمی توانند مدارک خود را در پورتال مرکز ملی تایید صلاحیت ثبت نمایند.
5- کلیه مدارک می بایست به صورت الکترونیکی ارسال گردد ارسال مدارک کاغذی قابل پذیرش از طرف مرکز ملی تایید صلاحیت نمی باشد.

Pin It on Pinterest