دیدار هیئت مدیره انجمن آزمایشگاههای کشور با ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

اعضای هیات مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار کشور صبح شنبه، ۱۷ تیر با حضور در مرکز ملی تایید صلاحیت با ریاست این مرکز گفتگو کردند.

در این جلسه که با حضور تمامی اعضا هیئت مدیره، معاونت آزمایشگاهها و مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد دکتر سید محمود هاشمی ضمن تبریک عید غدیر، از انجمن آزمایشگاههای کشور بعنوان بازوی مرکز یاد کرده و خواستار مشارکت بیشتر انجمن شدند.

در این جلسه، ریاست هیئت مدیره انجمن ضمن تقدیر از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به سبب اقدامات شایسته مرکز در سال اخیر، موضوع تبدیل وضعیت آزمایشگاههای استانی با رعایت جدول زمان بندی را مطرح نموده و خواستار بازنگری موردی در وضع بعضی آزمایشگاهها شد. دکتر محب علی، ضمن شایسته دانستن این اقدام مرکز ملی برای ارتقا آزمایشگاههای با کیفیت در سطح کشور افزود: انجمن آزمایشگاههای کشور این اقدام را در جهت رشد و تعالی آزمایشگاهها می داند اما نباید استثنائات و مواردی خاص را در وضعیت فعلی آزمایشگاه‌ها نادیده گرفت. در ادامه مهندس مجتبی مسعود، رئیس انجمن آذربایجان شرقی نیز با بیان مشکلات آزمایشگاههای استان خود، خواستار رسیدگی مرکز به موارد مشابه در کل کشور شد. در همین راستا ریاست هیئت مدیره استان تهران و نائب رئیس انجمن ایران، نیز ضمن بیان دیدگاههای خود، خواستار رسیدگی به وضعیت موارد خاص شد. رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت  نیز در ادامه از انجمن ایران درخواست کرد که موارد خاص را پس از بررسی به مرکز ملی ارجاع داده تا بررسی های لازم صورت گیرد.

در این جلسه  موضوع آزمایشگاههای تعیین ماهیت و درخواست بازنگری در روش اجرایی نیز طرح شد. ریاست هیئت مدیره انجمن با بیان اهمیت موضوع تعیین ماهیت از دیدگاه ملی و بین المللی، ضمن بیان دغدغه های آزمایشگاههای کشور در زمینه مصاحبه های مدیر فنی و شیوه ارزیابی این آزمایشگاهها خواستار بازنگری روشهای اجرایی، نگرشها و سیاستها در این رابطه شد. دکتر پورعلمیردان، رئیس هیئت مدیره انجمن هرمزگان و عضو هیئت مدیره انجمن ایران نیز در این رابطه مسائل پیرامون موضوع تعیین ماهیت در استان را بیان نمود. در این خصوص مهندس رضوی و مهندس محبوبی نیز مشکلات مشابهی را در استان بوشهر در استانهای مرزی کشور بیان داشتند. در ادامه مهندس تاجیک نیز خواستار بازنگری و بررسی مجدد مرکز ملی در تضاد منافع آزمایشگاهها شده و  به منظور مشارکت در تدوین روش اجرایی ملی ارزیابی ریسک توسط انجام ایران را اعلام نمود.

در ادامه جلسه موضوع بلامانع بودن استفاده از تامین کننده خارجی به منظور انجام  آزمونهای محصول توسط آزمایشگاههای آزمون محور، توسط ریاست هیئت مدیره انجمن مطرح شد که ریاست مرکز ضمن مقدور بودن این امر افزود: مرکز ملی مشتاق است از تمامی ظرفیت آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده استفاده شود. وی با بیان اینکه این مهم به توافقات انجمن آزمایشگاههای کشور با سازمان ملی استاندارد باز میگردد موضوع استفاده از تامین کننده بیرونی را برای انجام آزمونهای محصول و ارزیابی انطباق با استانداردهای ملی، مطابق با الزامات 17025 دانسته و انجام آنرا منوط به توافق با نظارت بر اجرای استاندارد دانست.

دکتر هاشمی در این جلسه بر مشارکت بیش از پیش انجمن ایران و استفاده از پتانسیل کشور در فرایندهای مرکز از جمله همترازی بین المللی تاکید نمود و  با بیان اقدامات انجام شده، خواستار همراهی و همکاری انجمن ایران در این زمینه شد. هیئت مدیره انجمن ایران نیز جهت مشارکت در فرایندهای مرکز ملی تایید صلاحیت به منظور استقرار 17025 ، نیاز سنجی،  آموزش و مشاوره به آزمایشگاههای استانی و تایید صلاحیت شده مرکز، اعلام امادگی نمود که با استقبال مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مواجه شد.

برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید

Pin It on Pinterest