دیدار معاون نظارت بر اجرای استاندارد با هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌‎های کشور

محمدرضا درگاهی معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد، در این دیدار که با حضور تمامی اعضا هیئت مدیره انجمن ایران و مسئولین و مدیران معاونت انجام شد ضمن تبریک اعیاد بویژه عید غدیر، از انجمن آزمایشگاه‌های کشور بعنوان رابط حاکمیتی آزمایشگاه‌ها یاد کرد و بر افزایش کیفیت آزمایشگاههای همکار تاکید نمود. دکتر درگاهی در این دیدار، حفظ و  افزایش کیفیت آزمایشگاه‌ها را در اولویت معاونت خود دانست و انتظار خود را از آزمایشگاههای همکار برای انجمن تصریح نمود. در ادامه علیرضا محب علی رئیس هیئت مدیره انجمن ایران در این نشست که در سازمان استاندارد صورت گرفت به پتانسیل آزمایشگاههای آزمون محور و محصول محور تایید شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اشاره کرد و خواستار استفاده حداکثری از آزمایشگاههای آزمون محور در استانهای کشور در محدوده الزامات 17025 شد. وی با بیان اینکه استفاده از آزمایشگاههای آزمون محور می تواند موجب شکوفایی آزمایشگاههای تخصصی در کشور شود، بر مطابقت کامل استفاده آزمایشگاههای آزمون محور از تامین کننده بیرونی بر اساس الزامات 17025 که توسط مرکز ملی تایید صلاحیت تصریح شده است، صحه گذاشت.

در این دیدار علی بزرگی، نائب رئیس انجمن ایران نیز با بیان بستر مناسب اجرایی بر استفاده حداکثری از آزمایشگاههای آزمون محور تاکید کرد که با تایید اعضا هیئت مدیره انجمن همراه شد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد، ضمن تاکید بر بررسی موضوع توسط مدیران کل معاونت و کارشناسان سازمان و مقدورات سامانه نظارت بر اجرای استاندارد،  امادگی سازمان را برای بررسی مفصل این موضوع در جلسات آتی اعلام نمود تا با نگرش مثبت بتوان به توافقی با جامعه آزمایشگاه همکاری کشور دست یافت.

Pin It on Pinterest