تصمیم گیری برای 14 آزمایشگاه توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

چهاردهمین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 14 تیر 1402 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و با حضور نماینده انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران مورد تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت تصمیم گیری برای آزمایشگاه ها به شرح ذیل صورت پذیرفت.

1 پادار لوله پاز کمیجان تمدید و افزایش دامنه پلیمر اراک
2 سنجش فرآیند دقیق تجدید و رفع تعلیق کالیبراسیون تهران
3 صنایع غذایی رضوی تمدید و کاهش دامنه
 رفع تعلیق
غذایی و کشاورزی خراسان رضوی
4 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق محدود شدن دامنه متالوژی یزد
5 توسعه صنایع جوش و برش آسیا جوشا اعطاء برق و الکترونیک مازندران
6 گروه صنعتی بهشهر تجدید غذایی و کشاورزی تهران
7 آزما نانو سیستم اعطاء شیمی – میکروبیولوژی قم
8 جهد لوله خراسان اعطاء پلیمر خراسان رضوی
9 معیار آزمای لیان اصلاح گواهینامه غذایی و کشاورزی، شیمی، مصالح و فرآورده های ساختمانی، خودرو و نیرو محرکه بوشهر
10 آتش نماد سیستم اعطاء برق و الکترونیک اصفهان
11 نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم تجدید غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی، بیولوژی هرمزگان
12 طرح آفرینان هزاره امید(طاها) اعطاء مصالح و فرآوردههای ساختمانی و معدنی – غذایی و کشاورزی -شیمی تهران
13 بانک ملی اعطاء فناوری اطلاعات تهران
14 زرسنج مهر خراسان رفع تعلیق متالورژی خراسان رضوی

Pin It on Pinterest