انجمن آزمایشگاه‌های کشور، مهمان خراسان جنوبی شد

توسعه همکاری‌های استانی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه‌ها

بر اساس گزارش دبیرخانه انجمن ایران،در راستای تقویت همکاری‌ها و رسالت انجمن ایران، مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی با نماینده انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران، در دیداری سازنده به تبادل نظر پرداخته و به بررسی اقدامات مؤثر برای ارتقاء کیفیت آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی در منطقه پرداختند. دکتر پورعلمیردان عضو هیئت مدیره و نماینده انجمن آزمایشگاه‌های کشور، در تاریخ 6/5/1402 به خراسان جنوبی سفر کرد. ایشان در این ماموریت که تا 8 مرداد ماه بطول انجامید با دکتر دستورانی مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در محل این اداره کل، دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار مهم، مسائل و چالش‌های مرتبط با آزمایشگاه‌های همکار استان مورد بررسی قرار گرفت.همکاری‌های بین انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران و اداره کل استاندارد خراسان جنوبی، به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات میان دولت و تشکل بخش خصوصی، قطعه‌ای اساسی در جهت توسعه کیفیت در منطقه محسوب می‌شود.

دکتر دستورانی با توجه به سوابق آزمایشگاه‌های همکار در استان و اهمیت کنترل کیفیت و موضوع ارزیابی انطباق در این استان مرزی کشور، بر نگاهی سختگیرانه در موضوع ارزیابی های استانی آزمایشگاه همکار، بر ارتقا کیفیت آزمایشگاه‌های همکار در جهت نیل به اهداف متعالی سازمان ملی استاندارد در استان تاکید نمود. دکتر پورعلیمردان، نماینده انجمن آزمایشگاه‌های کشور نیز در این دیدار بر اهمیت بکارگیری صحیح آزمایشگاه‌های استان، هدایت آزمایشگاه‌های استان بسمت دریافت گواهینامه 17025 و ارتقا کیفیت و سلامت در آزمایشگاه‌های همکار تاکید نمود و ضمن تشریح نقش انجمن آزمایشگاه‌های ایران در پیشبرد اهداف عالی کیفیت کشور، جایگاه آزمایشگاه اداره کل استاندارد را با نقش آزمایشگاه مرجع و مزیت های واگذاری امور به آزمایشگاه‌های بخش خصوصی را با نگرش پیشرانه موتور توسعه کیفیت کشور تصریح نمود.

 

نماینده انجمن ایران در این سفر دو روزه، با مهندس مالکی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد، سرپرست آزمایشگاه‌های اداره استاندارد خراسان جنوبی، مدیران عامل آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده نظیر آزمایشگاه آزمون صادرات کوثر شرق و شرکت سامان بخش کویر در حوزه فراورده‌های نفتی دیدار و گفتگو کرد و از آزمایشگاه غذایی و بتن صادرات کوثر شرق و شرکت بازرسی جامعه متخصصان کنترل کیفیت بازدید نمود.

در پایان این سفر، نماینده انجمن ایران ضمن برگزاری جلسه با گروهی از آزمایشگاه‌های همکار استان، ضمن اعلام همکاری انجمن ایران و پشتیبانی از آزمایشگاه‌های استان به منظور استقرار 17025، نوسازی و فعالیت صحیح این آزمایشگاه‌ها، بر تاسیس انجمن استان خراسان جنوبی بواسط تشکیل هیئت موسس تاکید کرد.

شایان توجه است در صورتیکه تعداد آزمایشگاه‌های این استان به حد نصاب لازم نرسد می توانند در انجمن آزمایشگاه‌های خراسان رضوی فعالیت داشته باشند که این مهم با اولویت زیاد در دستور کار بررسی و جذب دبیرخانه انجمن ایران قرار خواهد گرفت.

Pin It on Pinterest