نشست شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با هیئت مدیره انجمن ایران

هم آوایی در جهت توسعه تعاملات علمی، فناورانه و دانش بنیان

به گزارش دبیرخانه انجمن ایران، صبح روز 10 مرداد 1402،انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در محیطی پویا و دوستانه به تبادل نظر و تجربیات پرداخت.این دیدار به میزبانی انجمن ایران، به عنوان یک گام مهم در توسعه تعاملات علمی و فناورانه در کشور، با حضور رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره انجمن و دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، موقعیتی مناسب برای تبادل ایده‌ها و تجربیات در حوزه‌های مختلف فناوری و آزمون‌ها فراهم آورد.

در  این نشست که با حضور مهندس مجتبی نسب و مهندس دارابی همراه بود،  دکتر محب علی ضمن خوش‌آمد گویی به ایشان، انجمن آزمایشگاه‌های همکار را معرفی نمود و از آن به‌عنوان کوریدور گفتگو و ارتباط آزمایشگاه‌های همکار با حاکمیت یاد کرد. ایشان بر اهمیت وجود تشکل ها در در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها تاکید کرد و شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی را سامانه ای قدرتمند که می تواند در شبکه سازی آزمایشگاه‌های همکار نیز نقش موثری داشته باشد و در خدمت اهداف متعالی کیفیت باشد یاد کرد.

مهندس مجتبی نسب نیز ضمن تشکر از دعوت انجمن ایران، این نشست را سرآغازی برای همکاری بیشتر بین شبکه و انجمن دانست و با بیان تاریخچه مختصری از شبکه، رسالت و اهداف نوین شبکه آزمایشگاهی را تبیین نمود. ایشان با تاکید بر شبکه سازی، نوید توسعه فعالیتهای شبکه را داد و آمادگی شبکه را برای عضویت تمامی اعضای انجمن آزمایشگاههای کشور اعلام کرد.

مهندس علی بزرگی، نائب رئیس انجمن ایران در ادامه موانع عضویت آزمایشگاه‌های کالیبراسیون (واسنجی)  و به تبع آن عدم امکان دانش بنیان شدن این آزمایشگاه‌ها را بر شمرد و خواستار تعریف واحدی از آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شد. مهندس دارابی ضمن تعریف شبکه از کالیبراسیون، امکان عضویت آزمایشگاه‌های کالیبراسیون را مقدور دانست که منجر به تعریف و تعبیر مشترک از این گروه آزمایشگاه‌‎ها شد.

در ادامه مهندس نسب با بر شمردن حمایتهای شبکه آزمایشگاهی و ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی کشور، از حضور انجمن ایران بعنوان تشکل رسمی آزمایشگاهها در تصمیم گیری ها،  تصمیم سازی،  سیاستهای کلان و روشهای اجرایی در راستای شبکه ملی استقبال کرد و خواستار حضور بیشتر انجمن ایران بعنوان عنصری تاثیر گذار شد. ایشان با بیان اینکه انجمن می تواند بسیاری از نیازهای کیفیت کشور را شناسایی و اعلام نماید خواستار همکاری انجمن با شبکه در راستای سیاستهای حمایتی هدفمند شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن ایران، با بیان پتانسیل انجمن و اشراف آن به توانمندی فنی آزمایشگاهها، خواستار مشارکت جدی انجمن در راستای تصمیماتی شد که نه تنها بر تحقیقات بنیادی موثر است بلکه بر تحقیقات کاربردی و کار آزمایشگاههای همکار نیز تاثیر گذار می باشد. ایشان ضمن تاکید بر اهمیت آزمایشگاههای همکار گفت: آزمایشگاههای همکار بدون شک از توانمندی بالاتری نسبت به صنعت برخوردارند چراکه باید اشراف کامل بر تکنولوژی تولید به منظور کنترل کیفیت داشته باشند. ایشان طراحی آزمون را برای محصولات دانش بنیان، موضوعی فناورانه دانست و درخواست کرد که با کمک شبکه، باید خدمات آزمایشگاههای همکار در رده خدمات دانش بنیان فناور یا نوع الف قرار گیرد.

مهندس بزرگی با اشاره به حمایتهای شبکه، خواستار تناسب حمایتها با نیاز آزمایشگاه‌ها شد بنحوی که مشکلات آزمایشگاههای همکار نیز در این میان دیده شود. اهمیت نیاز سنجی در استانها، ایجاد تجهیزات لازم برای کیفیت در آزمون و کالیبراسیون با حمایتهای شبکه، در کنار آموزش و کمک در استقرار سیستم های مدیریت کیفیت نظیر 17025، استفاده آزمایشگاهها و شرکتهای تولید کننده از اعتبار مالیاتی بعنوان مشتریان آزمایشگاه‌های همکار،  از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

Pin It on Pinterest