استان فارس، پذیرای انجمن ایران شد

بررسی چالش‌ها و گام‌های همکاری در بهبود کیفیت واعتبارآزمایشگاه‌های استان فارس

طی هماهنگی بعمل آمده توسط دبیرخانه انجمن ایران، مهندس محبوبی بعنوان نماینده انجمن آزمایشگاه‌های کشور در تاریخ 17 مرداد به شیراز سفر و با مدیرکل استاندارد استان فارس دیدار و گفتگو کرد. این جلسه پیرامون تشکیل انجمن آزمایشگاه‌های همکار استان و خدماتی که انجمن در سطح استانی و ایران می‌تواند ارائه داده و بازوی قابل اعتمادی برای مدیرکل استاندارد استان باشد بحث و تبادل نظر شد. دکتر محمد مهدی رزمجو مدیرکل استاندارد فارس با استقبال از تشکیل انجمن استانی و اهمیت هیئت مدیره انجمن ایران به این استان، تاکید کرد: تشکیل این انجمن برای استان فارس بسیار ضروری است و من آزمایشگاه‌های استان را ترغیب کرده‌ام که هرچه سریعتر این انجمن را شکل دهند. ایشان دستور دادند که برای شهریور ماه، جلسه ای با حضور هیئت مدیره انجمن فارس و نماینده انجمن ایران برگزار شود و روند اجرایی تشکیل انجمن سرعت پذیرد.

نماینده انجمن ایران پس از آن،  درنشستی با اعضا هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های استان فارس در خصوص روند تشکیل انجمن گفت و گو کرد. در این جلسه موضوع تشکیل انجمن در اتاق بازرگانی استان فارس مطرح شد که مهندس محبوبی شرایط عضویت در اتاق بازرگانی، شکل گیری انجمن و عضویت در انجمن ایران و همچنین شرایط الحاق این انجمن به انجمن ایران را تشریح نمود. نماینده انجمن ایران با هماهنگی رئیس انجمن انجام همکاری در راستای تسهیل تشکیل انجمن استان فارس را ممکن دانست و با استقبال از این موضوع، بیان کرد که انجمن ایران با توجه به اهمیت استان فارس، تلاش خود را برای همکاری با این انجمن استانی به کار خواهد بست.

Pin It on Pinterest