تصویب شیوه‌نامه بی‌طرفی و مدیریت تعارض منافع انجمن ایران: جرقه‌ای تازه برای حرکتی نوین!

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن ایران، در یک گام مهم،  هیئت مدیره انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران، شیوه‌نامه‌ای برای مدیریت تعارض منافع و ارتقاء بی‌طرفی در فرآیند آزمون و واسنجی کشور را در شانزدهمین جلسه هیئت مدیره، تصویب کرده است. این تصمیم باعث بروز یک جرقه جدید برای حرکتی نوین در صنعت آزمون و واسنجی ایران شده و تاثیرات گسترده‌ای در این زمینه پیش‌بینی می‌شود.

رئیس انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران این شیوه نامه را مهمترین سیاست انجمن خواند و  تأکید کرد: “ما این تصمیم را با هدف ارتقاء شفافیت، رسالت اجتماعی، اعتماد عمومی، و بهبود کیفیت در فرآیندهای انجمن گرفته‌ایم. تعارض منافع یک مسئله حیاتی است که باید به جدیت مدیریت شود تا اعتماد به نظام آزمون و واسنجی کشور حفظ شود.”

دکتر محب علی افزود: “این شیوه‌نامه کامل ترین شیوه نامه در سطح تشکلها بشمار می  رود و  شامل دستورالعمل‌ها و تعاریف دقیقی برای تعارض منافع، موقعیتهای تعارض منافع و شرایط آن و اعلام آنها توسط اعضای انجمن و افراد مشمول، و تدابیری برای جلوگیری از تداخل منافع با فرایندها و منافع ذی نفعان انجمن است. این گام مهم نشان‌دهنده تعهد ما به اصول اخلاقی و بی‌طرفی است.”

این شیوه‌نامه برای مدیریت تعارض منافع و ارتقاء بی‌طرفی می‌تواند مشارکت انجمن و آزمایشگاههای همکار کشور و استانی، در ارزیابی‌های مختلف، از جمله ارزیابی‌ استاندارد ISO/IEC 17025، را تسهیل کند. ضمن آنکه به تعزیز شفافیت و اعتماد عمومی در این فرآیندها کمک می‌کند و از طریق مدیریت بهتر تعارض منافع، اطمینان حاکمیت را نسبت به نتایج و تصمیم‌گیری‌های ارزیابی‌ها تقویت می نماید.در راستای اجرای این شیوه نامه کمیسیون مدیریت تعارض منافع تشکیل شده و فرایند مدیریت تعارض منافع بطور جدی در انجمن ایران و انجمنهای استانی دنبال خواهد شد.

با توجه به اهمیت اعتماد و قابلیت اطمینان در فرآیندهای آزمون و واسنجی، این شیوه‌نامه می‌تواند به طراحی یک سیستم مدیریت تعارض منافع مؤثر و قابل اجرا کمک کند که تضمین می‌کند که آزمایشگاهها و انجمن به طور کامل بی‌طرفانه و با اختلاف منافع در فرآیند ارزیابی‌ها عمل کنند. این بیشتر از پیش اهمیت می‌دهد به اعتماد مشتریان و سایر ارگان‌ها به نتایج و تصمیم‌گیری‌های ارزیابی‌ها.

به این ترتیب، انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران می‌تواند نقش موثری در ایجاد محیطی پویا و اختلاف‌پذیر برای ارزیابی‌های مختلف با اعتماد و اطمینان بیشتر ایفا کند.این تصمیم منتظر انتشار شیوه‌نامه در وب‌سایت انجمن می‌ماند تا به تمامی علاقه‌مندان و مخاطبان اطلاع‌رسانی شود و تاثیرات آن بر آینده فرآیند آزمون و واسنجی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

 

Pin It on Pinterest