برگزاری اولین جلسه کارگروه مشترک انجمن ایران با معاونت نظارت بر اجرای استاندارد

ریل گذاری موثر با سازمان ملی استاندارد، امری مهم و حیاتی برای آزمایشگاه‌های همکار

در یک گام مهم به سوی بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاه‌ها و اصلاح تعرفه‌های آزمون، انجمن ایران در جلسه ای با قائم مقام و مدیران کل معاونت نظارت بر اجرای استاندارد دیدار کرد. این جلسه بعنوان اولین نشست در  راستای جلسات کمیسیون نظارت انجمن، در محل معاونت نظارت  به منظور تبادل اطلاعات، تجربیات و همکاری در راستای بهبود کیفیت آزمون برگزار شد.

در این جلسه، رئیس هیئت مدیره و  نائب رئیس انجمن  با مهندس همایونی، دکتر گازر و خانم دکتر نازی، سرفصل مسائل متعدد در ارتباط با تعرفه، نمونه ها، توزیع نمونه و وصول مطالبات را بررسی کردند.  این جلسه که در پی دستور دکتر درگاهی معاونت نظارت بر اجرای استاندارد بر گزار شد افتتاحیه موثری بود که می تواند برای بسیاری از مشکلات آزمایشگاههای همکار راهگشا باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن ایران، ضمن ابزار خوشنودی از برگزاری اولین جلسه کارگروه مشترک، تبیین کرد: در این جلسات تعاملات خوبی با معاونت نظارت بر اجرای استاندارد برقرار می گردد که اصلاح الگوی تعیین تعرفه، اصلاح تعرفه های فعلی، درگاه پرداخت و وصول مطالبات و مسائل پیرامون نمونه برداری و توزیع نمونه در استانهای کشور از آن جمله اند.

دکتر گازر، مدیرکل نظارت بر استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست ، از سوی دکتر درگاهی برای این کارگروه منصوب شده است در این جلسه ضمن ابراز تمایل به همکاری های فی مابین، این سلسله جلسات را سازنده خواند و بر اهمیت موضوع تعرفه و درگاه پرداخت تاکید کرد. ایشان ابراز امیدواری کرد که با تعاملات با انجمن آزمایشگاههای همکار، دستاوردهای ماندگار ایجاد شود. مهندس همایونی نیز در این راستا نقطه نظرات معاونت را تصریح کرد و  پیشنهاد نمود در فاز اول، اصلاح تعرفه های جاری استاندارد بسرعت صورت گیرد. ایشان سرعت بخشیدن به اجرای درگاه پرداخت را در اولویت سازمان استاندارد بیان نمود و گفت: در هفته های آتی، طرح استفاده از درگاه پرداخت در دو استان مرکزی و قزوین به اجرا در می آید.

ارسال فراخوان به آزمایشگاه‌های کل کشور برای اصلاح ساعت موثر آزمون در فهرست تعرفه فعلی، ارائه طرح تدوین الگوی تعیین تعرفه و استفاده از نیروهای متخصص در هر زمینه از جمله مواردی بود که در اولین جلسه کارگروه مشترک تصویب شد.

مهندس بزرگی نائب رئیس انجمن ایران، نتایج جلسه را بسیار موثر خواند و آنرا در راستای رفع مشکلات آزمایشگاههای همکار راهگشا دانست. در این جلسه مقرر شد جدول زمان بندی جلسات کارگروه در جلسه آتی مصوب شده و به اجرا در آید.

Pin It on Pinterest