مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو با هیئت مدیره انجمن ایران دیدار کرد

اتحاد برای کیفیت و ایمنی: گام موثر انجمن ایران و سازمان غذا و دارو

روز سه شنبه 2 آبان ماه، در یک دیدار موثر، مدیر کل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو با هیئت مدیره انجمن ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، مسائل مربوط به کند بودن تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار، روش ردیابی پاسخ های آزمون، تعرفه آزمون و فرایندی به منظور هماهنگی بین سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. دکتر انصاری این دیدار را امیدوارکننده خواند و افقهای همکاری بین انجمن و اداره کل آزمایشگاههای سازمان غذا و دارو را به منظور بهبود کیفیت و ایجاد تعرفه متناسب با خدمات مورد تاکید قرار داد. ایشان با اشاره به موارد قانونی در خصوص تعرفه خاطرنشان کرد که حضور تشکل خصوصی و رسمی آزمایشگاه همکار می تواند در این موضوع تاثیر گذار باشد.

در ادامه دکتر محب علی، رئیس هیئت مدیره انجمن ایران با ارائه گزارشی پیرامون اقدامات انجام شده بواسطه شورای گفتگو، موضوع تعرفه را مقوله ای مهم در امر کیفیت خواند و افزود: تشدد آرا، اعمال سلایق و پدیده دامپینگ در بحث تعرفه موجب ضربه های جبران ناپذیری به آزمایشگاههای برتر سازمان شده است. دکتر محب علی در خصوص ارتباط بین انجمن ایران و سازمان غذا و دارو، طرح پیشنهاد تفاهم نامه فی مابین را طرح نمود که با موافقت مدیرکل همراه شد. در این دیدار مقرر شد که آئین نامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار سازمان نیز توسط انجمن مورد بررسی قرار گیرد.

مهندس محبوبی، عضو هیئت مدیره و هیئت نمایندگان اتاق ایران که در این دیدار حضور داشت با اشاره به نظارت دقیق تر سازمان غذا و دارو، نقش شرکتهای بازرسی در نمونه برداری ها را مهم دانست و ایجاد یک حلقه واسطه به منظور جلوگیری از مونوپلی یک آزمایشگاه خاص را لازم دانست. در ادامه جلسه دکتر شعیبی، با اشاره به نقش انکار ناپذیر تشکل آزمایشگاههای همکار ایران، پیشنهاد تشکیل کمیسیون غذا و دارو را ذیل انجمن ایران را عنوان نمود که متعاقب آن در دستور کار هیئت مدیره انجمن ایران قرار گرفت.

Pin It on Pinterest