حضور فعّال انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایران نشان دهنده تعهد آن به ترویج فناوری‌های نوین در زمینه آزمایشگاهی

در ششمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی، با حضور 137 شرکت باعث جشنواره‌ای از دستاوردها و نوآوری‌ها در عرصه مواد شیمیایی صنعتی، مواد شیمیایی دارویی و آزمایشگاهی گردید. این رویداد به عنوان یک پل ارتباطی موثر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در حوزه صنایع و خدمات آزمایشگاهی ایفای نقش کرده و شاهد حضور فعال شرکت‌ها و آزمایشگاهها در زمینه‌های گوناگون بود. انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران با حضور فعّال در ششمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی نقش بسزایی در ایجاد یک فضای مشترک برای تبادل دانش و تجربیات در حوزه آزمایشگاهی ایفا نمود. این انجمن با ارائه جدیدترین تکنولوژی‌ها و روش‌های آزمایشگاهی، به ارتقاء کیفیت و دقت در آزمایش‌ها و واسنجی‌ها کمک کرده و نقش بارزی در ترقی استانداردها و رویه‌های اجرایی این حوزه داشته است. حضور فعّال این انجمن نشان دهنده تعهد آن به ترویج فناوری‌های نوین در زمینه آزمایشگاهی و همچنین ارتقاء همکاری‌های مؤثر بین اعضا و سایر شرکت‌های حاضر در نمایشگاه بوده است. این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برتر برای ایجاد تعاملات تجاری و انتقال فناوری‌های روز دنیا به این صنعت، با استقبال گسترده‌ای از تولیدکنندگان و تازه‌واردات این عرصه مواجه شد. با حضور فعّال و پویا شرکت‌ها، این نمایشگاه به یک پل ارتباطی حیاتی برای ایجاد همکاری‌های استراتژیک و توسعه مشترک تبدیل گردید.

Pin It on Pinterest