دیدار اعضای هیات مدیره انجمن استان هرمزگان با وزیر اقتصاد ، مدیر کل گمرک ایران ، نمایندگان مجلس و مدیران استان

دیداراعضای هیات مدیره انجمن آزمایشگاه های و واسنجی استان هرمزگان با وزیر اقتصاد،مدیر کل گمرک ایران ، ایران ، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه اجرایی استان هرمزگان.
این جلسه با طرح موضوع ابطال روش اجرایی ۱۱۱/۲۵۲/ر توسط سازمان ملی استاندارد در هشتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان برگزار گردید.🔹این نشست با حضور وزیر اقتصاد، مدیر کل گمرک ایران، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی استان در تاریخ 12 بهمن ماه برگزار شد. 🔹در این جلسه مشکل آزمایشگاه های تعیین ماهیت توسط ریاست انجمن آزمایشگاه های همکار هرمزگان مطرح گردید و مشکلات و عواقب ناشی از این تصمیم به روشنی بیان شد.🔹جناب آقای دکتر رضوانی و مدیر کل گمرک ایران ضمن تایید مشکلات پیش آمده و حق پیگیری آزمایشگاه ها بیان داشتند تا ۱۵ اسفند ماه سال جاری هیچگونه ابطال گواهینامه ای از طرف سازمان ملی استاندارد صورت نمی گیرد و موضوع در حال رایزنی و پیگیری است

Pin It on Pinterest