دیدار هیئت مدیره انجمن ایران از گمرک تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن ایران،  طی جلسه ای هماهنگ شده رئیس و نائب رئیس انجمن ایران بهمراه اعضا هیئت مدیره انجمن تهران، از گمرک تهران، بازدید کردند. گمرک تهران یا شهریار، یکی از مهمترین گمرکهای کشور به شمار می رود که بعد از گمرک شهید رجایی، بیشترین واردات کالا در این گمرک به انجام می رسد.مهندس جهانخواه مدیرکل گمرک تهران، در این جلسه با تاکید بر موضوع مهم واردات و انجام امور گمرکی در گمرک تهران، تسریع در امور کنترل کیفیت، ارزیابی انطباق با موضوع تعیین ماهیت کالا را بسیار مهم دانست و از انجمن ایران خواست که آنرا در اولویت تصمیمات خود قرار دهد. مدیر گمرک شهریار، با اشاره به حجم کالاهای وارداتی به این گمرک، ارزیابی تعیین ماهیت کالا را یکی از مهمترین فرایندهای امور گمرکی در پنجره واحد دانست و ابراز امیدواری کرد که با حضور دفتر نمایندگی انجمن ایران ، این مهم بصورت تخصصی و تسریع شده صورت پذیرد.دکتر محب علی رئیس انجمن ایران نیز با اشاره به موضوع توافقنامه با گمرک ایران، پیگیری موضوع توزیع نمونه مربوط به ارزیابی انطباق به منظور تعیین ماهیت و شناسایی موثر کالا را در اولویت انجمن ایران دانست و از انتصاب انجمن تهران به منظور پیگیری موضوع در گمرکات استان تهران خبر داد. ایشان ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد تسریع امور گمرکی بصورت تخصصی خواهیم بود. رئیس انجمن ایران پیگیری موضوع آزمایشگاههای تعیین ماهیت را نیز در دستور کار انجمن ایران عنوان کرد که با دریافت تایید صلاحیت 17025 با اولویت از ظرفیت این آزمایشگاهها نیز می توان استفاده کرد.مهندس بزرگی، نائب رئیس انجمن ایران نیز با تکیه بر موضوع نیاز گمرک ایران بعنوان مشتری آزمایشگاهها موضوع توزیع نمونه و استقرار دفتر نمایندگی انجمن ایران را بسیار مهم دانست و بر استقرار سریع این دفتر و دسترسی های سیستمی به سامانه گمرک تاکید کرد.هیئت مدیره انجمن ایران طی این بازدید، با مهندس بهرامی معاون امور گمرکی و شهبازی مدیر اجرایی انبارهای عمومی گمرک تهران نیز دیدار کرده و راهکارهای مختلف به منظور استقرار دفتر نمایندگی انجمن را بررسی کردند.پیش بینی می شود در هفته اول اسفندماه، دفتر نمایندگی انجمن ایران در گمرک تهران افتتاح شده و موضوع توزیع نمونه را مدیریت نماید.

Pin It on Pinterest