حضور فعال انجمن استان هرمزگان و برخی از آزمایشگاه های مواد غذایی در اولین همایش نباتات گرمسیری و خرما

حضور انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی هرمزگان در همایش نباتات گرمسیری و خرما مورخ ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه سال جاری, زمینه ساز تعاملات سازنده‌ای است که حوزه تولید را به حیطه فنی و تخصصی مرتبط خواهد کرد بدین معنا که تولیدکنندگان اعم از تولیدکنندگان مجهز به تکنولوژی و مکانیزه و نیز تولیدکنندگان بومی قادر خواهند بود پس از حضور و شرکت در نشست‌های عمومی تخصصی و فوق تخصصی با هر سطح سرمایه و‌ علم از طریق آموزش به تحولات اساسی نائل شوند.کما آنکه هر تغییری تا پیشرفت از مجرای آموزش گذر می کند.
 معرفی آزمایشگاه های صنایع غذایی و کنترل کیفی در قالب انجمن یا بصورت منفرد این امکان را بوجود آورد که بازدید کنندگان با مطالعه بروشور های تبلیغاتی و نیز ارائه حضوری کارشناسان مستقر در غرفه ها با روشهای استاندارد جهت ورود به عرصه صادرات آشنا شوند.با توافق اتاق بازرگانی و برگزاری سالیانه همایش اثرات مثبت و موثر آن به مراتب بیشتر و بهتر به منصه ظهور و بروز خواهد رسید.

Pin It on Pinterest