نشست هم‌اندیشی انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان هرمزگان و آزمایشگاه های تعیین ماهیت

نشست هم‌اندیشی انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان هرمزگان و آزمایشگاه های تعیین ماهیت
نشست کارشناسی انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی هرمزگان و مدیران آزمایشگاه های تعیین ماهیت استان هرمزگان در روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار گردید.
در این نشست مسائل و مشکلات آزمایشگاه های استان درخصوص نحوه ارزیابی آزمایشگاه ها مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. تبادل نظر جهت ارائه راهکار مناسب، رفع موانع موجود و بهبود فرآیند ارزیابی آزمایشگاه ها از جمله اهداف این نشست بود.

Pin It on Pinterest