تسهیل و تسریع صادرات و واردات از اهداف مهم سازمان ملی استاندارد ایران است.

تسهیل و تسریع صادرات و واردات از اهداف مهم سازمان ملی استاندارد ایران است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان، مهدی حسین پور معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران برای بازدید میدانی از ظرفیت های اقتصادی و بررسی اقدامات استان در حوزه ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به استان هرمزگان سفر کرد.
در ابتدای این سفر جلسه مشترک با کارکنان اداره کل استاندارد برگزار شد. در این نشست معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، استان هرمزگان را استانی مهم و استراتژیک دانست و تاکید کرد باید از تمامی ظرفیت ها جهت تسهیل و تسریع صادرات و واردات به عنوان یکی از اهداف مهم سازمانی استفاده نماییم و برای تامین سلامت مردم نظارت دقیق در این خصوص صورت می پذیرد و برای تحقق این اهداف تعامل فی مابین با دستگاههای همکار به خصوص گمرکات استان امری مهم ارزیابی کرد.
ایشان بر حضور فعال شرکت‌ها و صاحبان صنایع برای کسب جایزه ملی کیفیت جهان اسلام تاکید نمود و خاطر نشان ساخت از ظرفیت دانشگاهها جهت ارزیابی این شرکت‌ها بهره مند خواهید شد.

Pin It on Pinterest