سی امین جلسه هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن ایران، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ساعت ۱۰ صبح، سی امین جلسه هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایران با حضور دکتر محبعلی رئیس انجمن، مهندس علی بزرگی، دکتر میرصدری، دکتر پورعلیمردان، مهندس محبوبی و آقای مهندس مسعود برگزار گردید. در این نشست ضمن معارفه آقای دکتر میرصدری به عنوان عضو جدید انجمن، گزارشی از فعالیت های سال گذشته و ارائه برنامه های سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که جلسه فوق الذکر بصورت حضوری در دفتر انجمن برگزار شد.

Pin It on Pinterest