جلسه جلب مشارکت کارشناسان در تدوین استانداردهای ملی با حضور اعضای انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر و مدیران اداره کل استاندارد

جلسه جلب مشارکت کارشناسان در تدوین استانداردهای ملی با حضور اعضای انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر و مدیران اداره کل استاندارد استان بوشهر روز یکشنبه 6 خرداد ماه برگزار گردید.

در این جلسه اعضای انجمن آزمایشگاه‌های همکار بوشهر که برای بحث و تبادل نظر درباره‌ی تدوین استانداردهای ملی در حوزه‌ی علوم آزمایشگاهی تشکیل شده بود انتظار می رود نه‌تنها به تعامل بیشتر بین کارشناسان منجر شود، بلکه باعث بهبود فرآیند تدوین استانداردها نیز گردد.
وظیفه‌ی اعضای هیئت مدیره انجمن، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین کارشناسان و تشویق آنها برای مشارکت فعال در فرآیند تدوین استانداردهاست. با توجه به اهمیت استانداردهای ملی در ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، امیدوار هستیم که این جلسه در جهت بهبود فرآیند تدوین استانداردها تأثیرگذار باشد.
در این جلسه، به موضوعاتی از قبیل: شناسایی نیازهای استانداردسازی در زمینه‌های مختلف علوم آزمایشگاهی، بررسی چالش‌ها و موانع در تدوین استانداردها، استخراج ایده‌ها و پیشنهادات برای بهبود فرآیند تدوین استانداردها و نقش هر کدام از کارشناسان در این فرآیند و به ایده‌ها و نظرات پرداخته شد.
هدف از برگزاری این جلسه، افزایش شناخت و آگاهی اعضای انجمن نسبت به اهمیت و تأثیر استانداردها در بهبود عملکرد آزمایشگاه‌ها و تأکید بر اهمیت مشارکت فعال اعضای جامعه‌ی علوم آزمایشگاهی در فرآیند تدوین استانداردهای ملی می‌باشد. با توجه به تجربه و دانش در زمینه‌های مختلف علوم آزمایشگاهی، امیدواریم که با به اشتراک گذاری تجربیات و نظرات، بتوانیم پلی بین تخصص‌های مختلف را برای تدوین استانداردهای ملی فراهم نماییم.
در پایان، ما از تلاش همگانی شما برای بهبود فرآیند تدوین استانداردها و ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی در استان بوشهر قدردانی می‌کنیم. امیدواریم که این جلسه نقش موثری در تعیین راهبردهای مناسب و تدوین استانداردهای ملی ایفا کند و به نتایج مثبتی منجر گردد.

Pin It on Pinterest