حضور انجمن آزمایشگاه همکار آذربایجان شرقی در نشست مدیران  شبکه آزمایشگاهی

اعضای انجمن آزمایشگاه همکار آذربایجان شرقی با حضور فعّال و پرانرژی در نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی شرکت کردند و به بحث و تبادل نظر در مورد چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت آزمایشگاهی پرداختند.
در این نشست، اعضای انجمن آزمایشگاه همکار با ارائه‌ی گزارش‌های جامع و تجربیات موفق خود، به افزایش دانش و توانمندی‌های صنعت آزمایشگاهی در منطقه پرداختند. همچنین، این فرصت برای بررسی ابتکارات و پیشرفت‌های جدید در زمینه فناوری و تکنولوژی آزمایشگاهی بهره‌برداری شد.
مسئولان و اعضای حاضر در نشست، توافق کردند که با ادامه‌ی همکاری‌های بیشتر و تبادل اطلاعات، بهبودی مستمر در عملکرد و کیفیت خدمات آزمایشگاهی را تضمین کنند.

Pin It on Pinterest