سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و داروی ایران یک سازمان دولتی زیرمجموعهٔ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ در شورای‌عالی اداری تصویب و تشکیل شد. مسئولیت این سازمان بر عهدهٔ معاون غذا و داروی وزارت بهداشت می‌باشد.
تامین دارو و تجهیزات پزشکی، حمایت از سلامت مردم در مواجهه با فراورده‌های آرایشی و بهداشتی و نیز مواد غذایی فرایند شده و راهکارهای کاهش انگیزه‌های قاچاق، و جلوگیری از قاچاق با پیگرد جعل آرم وزارت بهداشت روی لوازم بهداشتی و آرایشی، از سوی سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار دارد و نظارت و کنترل وضعیت با کمک مجامع صنفی و ارگان‌های ذی‌ربط ازجملهٔ اقدامات سازمان غذا و داروی ایران می‌باشد.
داره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
مرکزی دولتی است که در سال ۱۳۴۲ به‌منظور کنترل فرآورده‌های غذایی و دارویی زیر نظر وزارت بهداشت بهداری سابق تأسیس شده‌است. با ایجاد تغییرات تشکیلاتی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که موجب ایجاد معاونت غذا و دارو به صورت مستقل شد، این مجموعه تحت عنوان اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو شامل آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی و فرآورده‌های بیولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مکمل و گیاهان دارویی حدود ۲۰۰ نفر کارشناس و متخصص در رشته‌های مختلف غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و ملزومات و تجهیزات پزشکی و حضور ۲۵ نفر عضو هیئت علمی ثابت و تعدادی عضو هیئت علمی مشاور از دانشگاه و مراکز تحقیقاتی به فعالیت خود در این اداره کل ادامه داده می‌دهد. این مرکز هم‌اکنون با گسترش دامنهٔ عملکرد، در زمینه‌های مختلف کنترل کیفیت فرآورد ه‌های غذایی، دارویی، بیولوژیک، آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و فرآورده‌های طبیعی، ملزومات و تجهیزات پزشکی به‌منظور اطمینان از انطباق ویژگی‌ها و معیارهای ایمنی و سلامت با استانداردهای ملی و بین‌المللی فعالیت دارد. در سال ۱۳۸۹ با تصویب تأسیس سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت، این مجموعه تحت عنوان مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو با مسئولیت حقوقی سازمان غذا و دارو در تشکیلات این سازمان تعریف شد. در حال حاضر علاوه بر آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت فرآورده‌های غذایی، دارویی، بیولوژیک، آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و فرآورده‌های طبیعی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، با تأسیس آزمایشگاه‌های جدید مانند نانو تکنولوژی، کنترل کیفیت فرآورده‌های ژن‌تراپی، سل‌تراپی و هیستولوژی گوشت،GMO)) تراریخته توسعه بیشتری یافته‌است.

وب سایت سازمان

Pin It on Pinterest