پرسش و پاسخهای متداول


1انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران چه سازمانی است؟
انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران (ATCAL) یک سازمان غیرانتفاعی است که با اعتبارنامه اتاق بازرگانی ایران در سراسر کشور فعالیت می‌کند. هدف اصلی این انجمن، ترویج و توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی در کشور، ارتقاء کیفیت و قابلیت اعتماد آزمون‌ها و واسنجی‌ها است.
انجمن ایران به‌طور کلی بعنوان کوریدور اصلی ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای بازرسی موسسات آموزشی و سایر مراکز آزمایشگاهی در کشور با نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی می باشد. این انجمن در برنامه‌ریزی، طراحی، توسعه و اجرای آزمون‌ها و واسنجی‌ها در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کند.
همچنین، انجمن ایران در تدوین استانداردها و راهنماها در حوزه آزمون‌ها و واسنجی‌ها نیز نقش دارد. این سازمان برای تضمین کیفیت و صحت فرآیندهای آزمون‌ و واسنجی، الگوهای مناسب را تعیین می‌کند و اهداف و معیارهای ارزیابی را تدوین می‌کند.
از وظایف دیگر انجمن ایران می‌توان به ارتقاء سطح آموزش و آموزش مداوم کارکنان آزمایشگاهی، ایجاد فضایی برای تبادل اطلاعات و تجربیات بین آزمایشگاه‌ها، و ترویج فعالیت‌های تحقیقاتی و نوآوری در حوزه آزمون‌دهی و واسنجی اشاره کرد.
2جه سازمانها، نهادها و تشکلهایی عضو انجمن ایران هستند؟
اعضا انجمن ایران شامل 31 انجمن استانی در سراسر کشور می باشد که شامل آزمایشگاه‌های دولتی، آزمایشگاه‌های دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و موسسات خصوصی آزمایشگاهی در حوزه آزمون، استانی، کالیبراسیون، تعیین ماهیت، اندازه شناسی قانونی و ... در ایران هستند . این اعضا در جلسات و کنفرانس‌های ماهانه و سالانه انجمن ایران شرکت کرده و در فعالیت‌های آن مشارکت دارند.
3انجمن ایران با چه نهادها و سازمانهایی همکاری می کند؟
مطابق اساسنامه انجمن ایران رسالت دارد که با تمامی نهادها و سازمانهای حاکمیتی و دولتی کشور که دارای آزمایشگاه همکار می باشند همکاری نماید. مهمترین این سازمانها، سازمان ملی استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان دامپزشکی کل کشور، وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و قوه قضائیه می باشند
4آیا انجمن های کارفرمایی و صنفی نیز زیر نظر انجمن ایران می باشند؟
از آنجاکه انجمن ایران تنها و کوریدور اصلی ارتباط آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون در سطح کشور می باشد لذا تمامی تشکلها بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم با این انجمن در ارتباطند.
5آیا برای عضویت در انجمن ایران نیاز به کارت بازرگانی است؟
برای عضویت در انجمن های استانی کشور، باید کارت عضویت اتاق بازرگانی توسط اعضا اخذ شود. شایان توجه است که کارت بازرگانی برای این کار نیاز نیست.
6اگر در شهر یا استانی انجمن استانی وجود نداشت، تکلیف چیست؟
مطابق اساسنامه انجمن ایران، اگر در استانی انجمن فعال نبود و یا وجود نداشت، آن استان در وهله اول می تواند امورات مربوطه را از طریق انجمن استان مجاور و در صورت نیاز از طریق انجمن ایران، پیگیری نماید.
7ایا امکان الحاق انجمن های کارفرمایی به انجمن ایران وجود دارد؟
بله. مطابق با قوانین اتاق بازرگانی ایران، با ارائه کارت عضویت 20 درصد از اعضا، امکان الحاق انجمنهای کارفرمایی و صنفی به اتاق بازرگانی وجود دارد. در این شرایط هیئت مدیره انجمن تغییری نمی کند و فقط تغییرات جزئی در اساسنامه بوجود می آید.
8در صورت مشکل و اعتراض به سازمانها و نهادها، چگونه از طریق انجمن ایران اقدام کنم؟
به منظور اعتراض به رای نهادها یا سازمانها، انتقادات و یا پیشنهادات می توانید از طریق انجمن استانی و یا راههای ارتباطی انجمن ایران اقدام نموده و تمامی مستندات خود را ارسال نمایید . انجمن ایران پس از بررسی مدارک با شما تماس خواهد گرفت

اخبار ویژه