دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن هرمزگان با مدیر کل محترم اداره استاندارد هرمزگان

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی هرمزگان با مدیر کل محترم اداره استاندارد هرمزگان
طی دیدار هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی هرمزگان با مدیر کل محترم اداره استاندارد هرمزگان؛ جناب آقای دکتر مهدی باقری، انتصاب شایسته ایشان را تبریک گفته و با معرفی اعضا انجمن ،به عنوان بازوان اجرایی سازمان ملی استاندارد و آن اداره محترم در زمینه های تخصصی جهت همکاری موثرتر و ارائه خدمات بهتر اعلام آمادگی نمود.

Pin It on Pinterest