انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران: تضمین توسعه پایدار


امروزه گسترش و عمق‌بخشی به فعالیت‌های جمعی با هدف مشارکت گروهی فعالان اقتصادی در بهبود فرآیندهای مرتبط و افزایش توانمندی‌ها در راستای ارتقای کیفیت خدمات به عنوان یک اصل شناخته‌شده و بدیهی مورد اهتمام همه صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران است. تشکل‌ها و مشارکت‌های مردمی از ارزشمندترین نیازها و ضرورت‌های هر کشور به شمار می‌روند که تشکیل‌دهنده و تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی هستند و این سرمایه اجتماعی سبب انسجام ملی، همدلی و همکاری میان مردم می‌شود، بنابراین همه مردم و مسوولان باید در تقویت و گسترش آن تلاش و کوشش کنند.

انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران به عنوان کوریدور اصلی ارتباط آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون کشور به دولت و حاکمیت، به عنوان یکی از ارکان کیفیت در ذیل تشکلهای اتاق بازرگانی ایران، تاسیس و اساسنامه آن تدوین و تصویب شده است.  شایان توجه است ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار وظیفه ایجاد نظم تشکلی را به عهده اتاق‌های بازرگانی قرار داده تا دسترسی فعالان اقتصادی به انجمن‌ها و تشکل‌های مورد نیاز و اثرگذار در فعالیت‌های اقتصادی را از طریق تاسیس، الحاق، ادغام و تحول فراهم کند.

نقش انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون کشور به داخل ختم نشده و  در حوزه تجارت خارجی نیز بسیار حائز اهمیت است. از آنجاکه بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌تنهایی توانایی شناخت دقیق بازارها و ورود قدرتمند در بازارهای جهانی را ندارند؛ انجمن ایران با برنامه ای هدفمند اعضای خود را با شرایط اقتصادی و بارزگانی کشورهای هدف آشنا کرده و با فراهم آوردن اطلاعات شرکت‌های خارجی و تشکل‌های اقتصادی دیگر کشورها و همچنین ایجاد زمینه بازاریابی و هماهنگی برای نشست‌های تجاری، علاوه بر توسعه فعالیت‌های اعضای خود و حضور در عرصه‌های بین المللی، به افزایش دانش و تجربه آنها نیز کمک کنند. 

انجمن آزمایشگاههای ایران،  به عنوان یک حلقه قوی بین دولت و فعالان اقتصادی در حوزه ارزیابی انتباق نقشی کلیدی به عهده دارد. این نهاد غیردولتی از این توانمندی برخوردار است که حضوری قوی در مراجع تصمیم‌گیری دولتی داشته باشد و با شناسایی موانع مختلف فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در رفع آنها و بهبود قوانین و مقررات مؤثر واقع شده و با آگاهی از وضعیت کلان اقتصادی کشور و اشراف به مسائل و مشکلات اعضای خود، بسته‌های پیشنهادی مناسب و جامعی را به دولت و سایر نهادهای سیاست گذار ارائه نموده و در بهبود فضای کسب و کار تاثیرگذار است.

این انجمن به منظور ساماندهی امور مربوط به آزمایشگاههای همکار کل کشور،  حفظ توازن، نظم و فراهم کردن امکان بهره ­برداری بیشتر از سرمایه گذاری بخش خصوصی و پتانسیلهای دولتی در کشور، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران، به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه پایدار، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور، دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا تشکیل شده است. 

اخبار ویژه