نشست هیئت مدیره انجمن هرمزگان، با آزمایشگاه‌های همکار استان در مسیر پیشرفت

جلسه استثنایی هیئت مدیره انجمن هرمزگان: چالشهای امروز، بهبود مداوم، نگاهی نو به آینده

در یک جلسه فوق‌العاده، هیئت مدیره انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی هرمزگان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ با حضور رئیس انجمن و مدیران محترم آزمایشگاههای همکار، عملکرد خود و دغدغه های آزمایشگاه های همکار در سال جاری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در این جلسه، موضوعات مختلفی از جمله اقدامات انجمن در زمینه آزمون و واسنجی، بهبود کیفیت خدمات، و راهکارهای نوین برای بهبود عملکرد به صورت گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست هم اندیشی جناب آقای دکتر پورعلیمردان، رئیس هیئت مدیره انجمن هرمزگان و عضو هیئت مدیره انجمن ایران، پس از تشکر از حضور مدیران آزمایشگاه‌ها، به بررسی عملکرد انجمن در سال جاری پرداختند. استان هرمزگان با 39 آزمایشگاه دارای 17025، 79 آزمایشگاه استانی و 1 آزمایشگاه کالیبراسیون یکی از مهمترین استانهای کشور از منظر انجمن آزمایشگاههای همکار بحساب آمده و با 19 آزمایشگاه تعیین ماهیت، قطب اصلی تعیین ماهیت کشور محسوب می شود که اهمیت عملکرد انجمن آزمایشگاههای آن را بیش از پیش می نماید. شایان توجه است که این استان با 8 آزمایشگاه مورد تایید و همکار سازمان غذا و دارو، به بررسی کالاهای سلامت محور می پردازد.

مدیران آزمایشگاههای همکار نیز در این جلسه فرصتی مناسب برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود داشتند و مسائل و دغدغه هایی که در زمینه بهبود عملکرد و ارتقاء کیفیت خدمات وجود داشت، به دقت توسط هیئت مدیره استان بررسی شدند. این نشست سازنده، فرصتی برای تبادل نظر و هماهنگی بین انجمن و آزمایشگاههای همکار برای بهبود فرآیندها و خدمات ارائه شده به ذی نفعان فراهم کرد.

 

برگزاری این نوع نشست‌ها با ایجاد زمینه های تبادل نظر و هماهنگی، پایش و نظارت صنف را مقدور نموده و با ارائه راهبردی بهینه با همکاری میان انجمن و آزمایشگاه‌ها، امکان ارتقاء کیفیت خدمات آزمون و واسنجی در استان هرمزگان را فراهم می‌کند و نقش مهمی در بهبود وضعیت آزمایشگاههای آزمون‌ و واسنجی و توسعه شبکه ارتباطی ایشان در استان ایفا می‌کند.

 

Pin It on Pinterest