دیدار اعضای هیات مدیره انجمن استان بوشهر با سرپرست اداره کل استاندارد این استان

به گزارش انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر طی یک دیدار اعضای هیات مدیره این انجمن با سرپرست اداره کل استاندارد استان بوشهر و سایر مدیران این اداره کل دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، که با اولویت افزایش تعاملات و همکاری ها میان انجمن و اداره کل استاندارد برگزار گردید، مسائل مربوط به مشکلات اخذ مجوزهای 17025 آزمایشگاههای همکار استان و لزوم همت بیشتر آزمایشگاهها جهت اخذ این استاندارد، تعرفه آزمون ها و درخواست تشکیل جلسه مدیران اداره کل استاندارد استان با کلیه آزمایشگاههای همکار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

Pin It on Pinterest