نشست اعضای هیئت مدیره انجمن با حضور مدیران آزمایشگاه های همکار در اتاق بازرگانی هرمزگان

 نشست هم اندیشی اعضای هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی هرمزگان با حضور مدیران محترم آزمایشگاه ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ برگزار گردید.
 دکتر پورعلیمردان رئیس انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون هرمزگان در این جلسه ضمن تشکر از حضور مدیران، موضوعات مرتبط با آزمایشگاه های همکار را مطرح نمودند.
مدیران آزمایشگاه های همکار به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.
یکی از مهم ترین محور های گفت و گو در این جلسه موضوع ابطال روش اجرایی تایید صلاحیت و مجوز های  آزمایشگاه های تعیین ماهیت بود که در این خصوص بحث،بررسی و تبادل نظر صورت گرفت.

Pin It on Pinterest