مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انجمن استان هرمزگان در تاریخ ۲۲ اسفند ماه برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان هرمزگان با حضور اعضای انجمن ،بازرس اصلی و علی‌البدل انجمن انتخاب شدند.
دکتر پورعلیمردان رئیس انجمن در این نشست، ضمن تشریح فعالیت ها و توانمندی‌های انجمن، بر افزایش همکاری‌های مشترک با اعضا تاکید نمودند.در سخنان دکتر پورعلیمردان می‌توان به موارد مختلفی از جمله :تشریح روند و عملکرد فعلی انجمن: این شامل بررسی عملکرد انجمن در سال گذشته، پیشرفت‌های دست‌یافته و موفقیت‌های ثبت‌شده است.

  1. ارائه برنامه‌های آینده انجمن: ارائه برنامه‌های عملیاتی و استراتژیک برای سال جاری توسط رئیس انجمن به منظور ارتقاء فعالیت‌ها و خدمات انجمن.
  2. بررسی توانمندی‌های انجمن: معرفی توانمندی‌های فنی، انسانی و مالی انجمن برای ارائه بهترین خدمات به اعضا و جامعه.
  3. ارتقاء کیفیت خدمات: توضیح در مورد برنامه‌ها و استراتژی‌هایی که بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی و واسنجی را هدف قرار داده‌اند.
  4. ارتقاء همکاری‌ها و تعاملات: بررسی راهکارها و برنامه‌هایی برای تقویت همکاری‌ها با دیگر سازمان‌ها و نهادها در حوزه‌های مرتبط.
  5. ارزیابی چالش‌ها و راهکارها: بررسی چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن پیش آید، و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن‌ها.
  6. جذب و عضویت: بررسی برنامه‌ها و استراتژی‌هایی برای جذب عضو جدید و توسعه شبکه همکاری‌ها اشاره کرد.

Pin It on Pinterest