تایید صلاحیت؛ اعتبار بخشی و حمایت از آینده تجارت جهانی

نهم ژوئن، برابر با ۱۹ خرداد به عنوان روز جهانی تایید صلاحیت نامگذاری شده است.
مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت IAF و اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و نهادهای بازرسی lLAC ، این روز را با عنوان ” اعتباربخشی، حمایت از آینده تجارت جهانی ” نامگذاری کرده اند.
حفظ و نگهداری اعتماد به زنجیره تامین، اطمینان پذیر بودن نوآوری و تکنولوژی جدید، رفع موانع فنی تجارت، ظهور مصرف کنندگان آگاه، حمایت از نیازهای نهادهای حاکمیتی، استفاده از تکنولوژی از راه دور به منظور بهبود نتایج ممیزی از جمله اهدافی است که در زمینه اعتبار بخشی مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفته است.
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان تنها مرجع رسمی، وظیفه اعتبار بخشی و تایید صلاحیت همه نهادهای ارزیابی انطباق را برعهده دارد.

Pin It on Pinterest