6 آبان 1402

نشست هیئت مدیره انجمن هرمزگان، با آزمایشگاه‌های همکار استان در مسیر پیشرفت

در یک جلسه فوق‌العاده، هیئت مدیره انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی هرمزگان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ با حضور رئیس انجمن و مدیران محترم آزمایشگاههای همکار، عملکرد خود و دغدغه های آزمایشگاه های همکار در سال جاری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

Pin It on Pinterest