6 آبان 1402

اعطای گواهینامه بین المللی ایزو INSO/ISO/15189 به آزمایشگاه تشخیص طبی رازی بابل

توسط رئیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران صورت پذیرفت؛ اعطای گواهینامه بین المللی ایزو INSO/ISO/15189 به آزمایشگاه تشخیص طبی رازی بابل

Pin It on Pinterest