11 مرداد 1402

دیدار سازنده با مدیرکل اداره آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو

عصر روز 10 مرداد، رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های کشور با مدیرکل اداره آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی دیدار کردند.

Pin It on Pinterest