23 مرداد 1402

استان فارس، پذیرای انجمن ایران شد

طی هماهنگی بعمل آمده توسط دبیرخانه انجمن ایران، نماینده انجمن آزمایشگاه‌های همکار کشور به شیراز سفر کرد.

Pin It on Pinterest