15 خرداد 1403

انجمن آزمایشگاه‌های همکار آذربایجان شرقی، در همایش ارتباط صنعت با دانشگاه حضور پیدا کرد

انجمن آزمایشگاه‌های همکار استان آذربایجان شرقی به عنوان مسئول امور استاندارد در کمسیون‌ صنایع ، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز در همایش علمی و صنعتی ارتباط صنعت با دانشگاه حضور پیدا کرد .

Pin It on Pinterest