11 مرداد 1402

انجمن آزمایشگاه‌های کشور، مهمان خراسان جنوبی شد

نماینده انجمن آزمایشگاههای کشور در تاریخ 6 مرداد ماه به خراسان جنوبی سفرکرد و با مدیر کل استاندارد، معاونین و جمعی از آزمایشگاه‌های این استان دیداری صمیمانه داشت

Pin It on Pinterest