22 مهر 1402

یادداشت رئیس هیئت مدیره انجمن ایران بمناسبت روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد، بزنگاه خوبی برای تفکر، تامل، تعامل و اصلاح در بازنگری سیاست‌ها و حمایت‌های کیفیت محور در راستای شکوفایی تولید ملی است. کنترل کیفیت و اطمینان از انطباق کالا و خدمات با استانداردهای ملی، اساسی‌ترین مواردی هستند که صنعت کشور برای رونق، رشد و توسعه‌ی پایدار به آن نیاز دارد. رشد تولیدات ملی با کیفیت نه تنها نشان‌دهنده‌ی قدرت اقتصادی یک کشور است بلکه به طور مستقیم به رضایت‌مندی و افزایش کیفیت زندگی جامعه ارتباط داشته و تنها مسیری است که می‌تواند تولیدات کشور را در صدر نام‌های تجاری برتر جهان قرار داده، راهی برای زندگی برتر جامعه ایرانی رقم زند.

Pin It on Pinterest