11 مرداد 1402

نشست شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با هیئت مدیره انجمن ایران

صبح 1402/5/10، هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های کشور میزبان مدیران شبکه آزمایشگاه‌های فناوریهای راهبردی بود.

Pin It on Pinterest