31 شهریور 1402

برگزاری اولین جلسه کارگروه مشترک انجمن ایران با معاونت نظارت بر اجرای استاندارد

در یک گام مهم به سوی بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاه‌ها و اصلاح تعرفه‌های آزمون، انجمن ایران در جلسه ای با قائم مقام و مدیران کل معاونت نظارت بر اجرای استاندارد دیدار کرد.

Pin It on Pinterest