28 شهریور 1402

تصمیم‌گیری برای 15 آزمایشگاه توسط مرکز ملی تایید صلاحیت

بیست و دومین كميته تاييد صلاحيت در زمینه آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 1402/06/28 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید.

Pin It on Pinterest