29 تیر 1402

تشکیل کارگروه تعیین ماهیت استان هرمزگان

 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به منظور رفع موانع و مشکلات مربوط به تعیین ماهیت در استان هرمزگان یک کارگروه مشترک بین معاونت امور اقتصادی استانداری، اداره کل استاندارد و انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان هرمزگان برگزار شد.  

Pin It on Pinterest